• 2 กรกฎาคม 2020 - 17 กรกฎาคม 2020
  จัดโปรโมชั่น
 • 9 กันยายน 2019
  จัดโปรโมชั่น
 • 5 กันยายน 2019
  จัดโปรโมชั่น
 • 13 กันยายน 2019
  จัดโปรโมชั่น
 • 6 พฤศจิกายน 2019
 • 23 ตุลาคม 2019 - 2 พฤศจิกายน 2019